Home

 

This site is devoted to information about Count István Széchenyi after whom the István Széchenyi Chair in International Economics at Quinnipiac University is named.

István Széchenyi and Quinnipiac University - The Széchenyi Chair in International Economics is a permanent, endowed position at Quinnipiac University. The mission of the Chair is to oversee, manage and develop the University's relations with Central Europe, especially Hungary.  The main programs overseen by the Széchenyi Chair are the Hungarian American Business Leaders Program (HABL), the QU MBA Program in Hungary, the Hungarians Beyond the Border Scholarship, and the Foreign Lecture Series (as they relate to Central Europe). The position was established in September 2008 by an anonymously donated endowment.  The first person appointed to this position is Christopher Ball, Associate Professor of Economics.

Information on Count Széchenyi is available below in English, Hungarian and Romanian.


Count
István Széchenyi (1791 – 1860)

Count István Széchenyi

Count István Széchenyi   (1791 - 1860) was a statesman, writer, political historian and economist.  He is widely considered one of the key figures in Hungary's modernization and one of the central figures in the 1848 War of Independence.  Hungary's economic and foreign policy reformation is closely connected with his name.  He wrote one of the first major Hungarian works on economics, "Hitel" (1830), that is still recognized and known in Hungary today.  Count Széchenyi primarily appealed to his fellow aristocrats to modernize their generally feudal view of the world.  In acting upon his convictions, he donated the full annual revenue generated from his estates to establish the Hungarian Academy of Sciences which still includes the Széchenyi Academy of Literature and the Arts today. 

While he is probably most famous within Hungary as a champion of development and science, his name is most often recognized by visitors to Budapest because of the Széchenyi Chain Bridge.  Count Széchenyi supported the unification of Buda and Pest into one city, unified and named Budapest in 1873, that would become the political and economic center of Hungary.  He supported the construction of the first permanent bridge connecting these cities.  At the time it was the largest in the world and was counted as one of the wonders of the world. The bridge was named the Széchenyi Chain Bridge in honor of the Count.

The endowed chair in International Economics at Quinnipiac University was named the István Széchenyi Chair in International Economics for two main reasons:  first because of Count Széchenyi's positive contribution to Hungary and the world, especially in the field of economics, as well as for all he stood for as a historical person of major importance; and, second, because the Széchenyi Chain Bridge is such a well-known and positive symbol for Hungary in general and Budapest in particular.  It is our hope that our international programs with Hungary firstly make a long-lasting, positive contribution to Hungary, the region, and the world, especially in the field of economics and business; and, secondly, form a permanent bridge between Hungary and the United States of America through Quinnipiac University.

Some useful links in English on Count Széchenyi: Wikipedia , Encyclopedia Britannica, and Nation Master

 Gróf Széchenyi István

Gróf Széchenyi István (1791 – 1860) államfő, író, polihisztor és közgazdászként volt ismert. Az új Magyarország megalapítójának egyik legjelentősebb személyisége, ugyanakkor az 1848-as Szabadságharc kiemelkedő alakja. Szorosan kötődik nevéhez Magyarország gazdaságának és külpolitikájának megreformálása.

A „Hitel” című kötet szerzője, amely a magyar gazdaságról szóló első írások közé tartozik. A kötetben Széchenyi gróf az arisztokrata társai figyelmét hívja fel a modern világszemléletre. Meggyőződései megerősítése érdekében birtokainak egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására fordította, amely még ma is magába foglalja a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémiát.

Magyarországon többnyire a tudomány és a fejlesztés területén elért eredményei által vált híressé, viszont a Budapestet meglátogatók körében a nevéhez fűződő Széchenyi Lánchíd tette ismerté. Széchenyi gróf aktívan támogatta Buda és Pest egybeolvadását. A két város 1873-ban Budapest név alatt egyesült és Magyarország politikai és gazdasági központjává vált. Ugyancsak Széchenyi volt az, aki a két városrészt összekötő első híd építését kezdeményezte. Abban az időben a világ egyik csodájaként is számontartott, legnagyobb összekötő híd volt. A hidat tiszteletére nevezték el Széchenyi Lánchídnak.

Két jelentős oka van annak, hogy a Qunnipiac Egyetem Nemzetközi Közgazdasági Tanszéke gróf Széchenyi István nevét viseli. Elsősorban gazdasági hozzajárulása miatt, úgy Magyarország, mint a világ fejlődéséhez, másodsorban pedig azért mert a Széchenyi Lánchíd Budapest és egyben Magyarország egyik legjelentősebb szimbóluma.

Bízunk abban, hogy hosszantartó nemzetközi kapcsolatokat sikerül kiépítenünk Magyarországgal, hozzajárulva az ország, a régió és a világ gazdasági és üzleti szempontból történő fejlesztéséhez. Ugyanakkor a Quinnipiac Egyetemen keresztül maradandó „hidat” szeretnénk építeni Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok között.

Széchenyiről szóló magyar nyelvű linkek: Wikipédia, Széchenyi Muzeum, Széchenyi School, Magyar Elektronikus Könyvtár

 Contele Istvan Szechenyi

Contele István Széchenyi a fost cunoscut ca om de stat, scriitor, polihistor şi economist. A jucat un rol important în fundamentarea noii Ungarii, de asemenea fiind un personaj marcant în revoluţia din 1848. Tot de numele lui se leagă reformarea economiei şi a politicii externe ungare.

Este autorul cărţii „Creditul”. Această operă se numără printre primii scrieri despre economia ungară. În carte, contele Széchenyi încearcă să atragă atenţia aristocraţilor asupra unei viziuni moderne a lumii. Foarte sigur de validitatea convingerilor sale, decide să doneze venitul anual provenit din proprietăţile pe care le deţine, pentru a înfiinţa Academia Ungară de Ştiinţe.

În Ungaria, Széchenyi este cunoscut mai mult datorită contribuţiilor făcute pe plan stiinţific. În schimb, pentru cei care vizitează Budapesta, numele poate suna cunoscut datorită faptului că primul pod pe Dunăre ce leagă cele două părţi ale oraşului, Buda şi Pest, a fost botezat după numele lui. Contele Széchenyi a fost mare susţinător al contopirii celor două părti ale oraşului, lucru care a devenit realitate în 1873, când Buda şi Pest s-au unit sub numele Budapest, oraşul devenind centrul politic şi economic al Ungariei. Podul de Lanţ a primit numele Széchenyi, deoarece contele a fost cel care a încurajat construirea acestui pod.

Există două motive pentru care Catedra de Economie Internaţională a Universităţii Quinnipiac poartă numele contelui István Széchenyi. În primul rând, datorită contribuţiei sale pe plan economic atât asupra Ungariei cât şi asupra lumii, iar în cel de-al doilea rând, datorită faptului că Podul de Lanţ Széchenyi este unul dintre cele mai importante simboluri ale Budapestei şi în acelaşi timp şi a Ungariei.

Sperăm în construirea unei relaţii internaţionale de durată cu Ungaria, cooperare ce va contribui nu numai la dezvoltarea ţării şi a regiunii, ci şi la dezvoltarea lumii, atât din punct de vedere economic cât şi din punctul de vedere al afacerilor. Totodată dorim ca Universitatea Quinnipiac să reprezinte „podul” dintre Ungaria şi Statele Unite ale Americii.

Currently no websites in Romanian have been found.